İLKELER

06

LİDERLİK

Sektörel liderlik rolümüzü sürdürülebilirlik alanına da taşımayı önemsiyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç olan sürdürülebilirlik yolunda gerekli ve cesur adımları atmamızı temin edecek liderlik refleksini göstermeye hazırız. Yaşadığımız dünya ve toplum için fayda sağlamak bu alandaki liderliğimizi pekiştirecek en güçlü motivasyondur.

Sektör liderliği ve topluma karşı sorumluluk bilincimiz çerçevesinde 2009 yılında kurucumuz Sabri Ülker’in adını taşıyan Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın kurulmasına destek olduk. Bağımsız, bilimsel ve kâr amacı olmayan bir kuruluş olan Sabri Ülker Vakfı’nın hedefi; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki doğru bilgilerin topluma ulaşmasını sağlamak. Bugün Vakıf, Yemekte Denge Projesi ile 1 milyon çocuk ve ebeveyne sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için eğitimler düzenliyor. Her sene Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi ile dünyanın önde gelen bilim insanlarının katılımıyla en güncel bilimsel gelişmeleri toplum ile paylaşıyor. Sabri Ülker Bilim Ödülü de ile beslenme ve sağlıklı yaşam alanındaki araştırmacıları destekliyor.

Bugüne kadar Türkiye’den dünya çapında bir bilim kurumuna yapılan en büyük bağışla birlikte, Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Laboratuvarı’nın 10 yıl boyunca Sabri Ülker Merkezi (Sabri Ülker Center) olarak anılacağı bir anlaşmaya imza attık. Toplum sağlığı konusunda etkili ve örnek bir işbirliği gerçekleştirdik.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ‘liderlik’ anlayışı ile sürdürüyoruz. 2007 yılından bu yana gıda ve çevre güvenilirliği konusunda çalışan Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI Avrupa)’nın üyesiyiz. 2015 yılından itibaren tüketicinin beslenme ve besin güvenilirliği bilincinin artmasına, dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı seçmesine yardımcı olan Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC)’in üyesiyiz. Çatı şirketimiz Yıldız Holding ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan protokolle, akademik ve endüstriyel kalkınmada öncü rol üstleniyoruz.

Liderliği günlük iş pratiklerimize olduğu kadar değer zincirine de yansıtıyoruz. Türkiye’de ihtiyaç olan bisküvilik buğday ekimi alanları artabilecek, ülke tarımına ve ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalardan biri olan Konya Bahri Dağdaş Enstitüsü ile birlikte yüksek verimli Aliağa adını verdiğimiz bisküvilik buğday çeşidi geliştirdik. WWF-Türkiye ile başladığımız Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesi Giresun başta olmak üzere fındık üretimi yapılan bölgelerde fındığın doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliğin bir arada olması fikrine odaklandık. Dünya Kakao Vakfı’na üye olan ilk Türk şirketi olarak, bu vakıf çatısı altında yapılan çalışmalar ile kakao sektörünün sürdürülebilir olmasına ve kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz.