İLKELER

02

DEĞER ZİNCİRİ

Sürdürülebilirlik hedefimiz değer zincirimizin bütününü kapsıyor. Bu yüzden sürdürülebilirliği hammadde tedarikimizden ürünlerimizin atıklarının bertarafına kadar tüm yaşam süreci için ele alıyoruz. Ayrıca, bu süreçte her paydaşımız için de fayda oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik yolunda sektör için dönüştürücü güç olduğumuzun farkındayız. 2015 yılında 300’den fazla gıda ve ambalaj tedarikçisi ile 450 deponun denetimini gerçekleştirdik. Ayrıca sadece satış kadrosunda çalışan 5.000 çalışanımıza tanzim, teşhir ve satışta kalite konusunda eğitimler verdik. Son üç yılda lojistik operasyonlardaki çalışmalarımız ile bu alandan kaynaklanan karbon salımını %16 oranında azalttık. 2024’e kadar %20 daha azaltarak 20.000 ton karbon salımını engellemeyi hedefliyoruz.

Değer zincirimizin Çiftçiler-Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ile Sürdürülebilir Satınalma-Tedarik kısmına odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir hammadde tedariki bizim için büyük öneme sahip olduğundan ana hammaddemiz olan buğdayın yaklaşık %80’ini iç pazardan tedarik ediyoruz. Sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçi sayısı 2.900’e ulaştı. Doğrudan sözleşme yaptığımız çiftçilere anlaşmalarımızda öncelik veriyoruz. Böylece üretim yaptığımız alanlara çiftçilerimizle birlikte sahip çıkarak bu bölgelerdeki yerel kalkınma projelerine destek veriyoruz. Yurtdışından temin ettiğimiz kakao tedarikinde ise PACTS (Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği) programına sponsor olarak çevreye duyarlı ve profesyonel bir üretim zinciri oluştururken verimin artmasına katkıda bulunuyoruz.