İLKELER

01

ÇEVRE

Çevreyle olan ilişkimizi “daha mutlu yaşanabilen bir dünyaya katkı” misyonumuz belirliyor. Şirketlerimizde çevresel sürdürülebilirlik için enerji ve su verimliliğini arttırmayı , salım artışı ve atık oluşumunu ise azaltmayı önceliklendiriyoruz. Bu amaçla 2015 yılında 2,5 milyon TL’lik çevre ve enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirdik. Aynı dönemde karbon salımımızı yaklaşık 1.500 ton düşürdük. Sadece 2015 yılında su kullanımımızı % 9, birim ürün başına su kullanımımızı ise %6 azaltmayı başararak yaklaşık 95 bin m3 su tasarrufu sağladık. Çamlıca kampüsümüz için gereken iyileştirmeleri yaparak US Green Building Concey’den Yeşil Bina Leed Sertifikası aldık.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmamızda lokomotif şirketimiz Ülker Bisküvi üzerine bilhassa odaklandık ve bu alandaki çalışmalarımızı Çevre Yönetim Sistemi, İklim Değişikliği ve Enerji, Doğal Kaynak Yönetimi, Ambalaj ve Atık Yönetimi ve Biyoçeşitlilik konularında yürütüyoruz.